Produkter

Vi ställer höga krav på produkter till solcellsanläggningar då marknaden överflödas av olika tillverkare och varumärken.

Hållbarhet, kvalité och livslängd

Det är viktigt att rätt typ av produkter väljs för varje unik solcellsanläggning.

Solpaneler

Det finns massor av olika varumärken och effekter av solpaneler men det viktiga är hur panelen är uppbyggd, prestanda, toleransnivåer, produktgarantier samt produktionsgarantier.

Sedan är både storlek och vikt betydelsefull för ett hållbart, estetiskt och kvalitativt montage.

Med vår erfarenhet så har vi en väldigt god kunskap om vilka solpaneler levererar hållbarhet, kvalité och livslängd, där vi hela tiden skannar marknaden.

Växelriktare

Detta är hjärtat i en solcellsanläggning som omvandlar solcellernas likström till växelström vilket är det vi förbrukar i fastigheten.

Då är det enkelt att förstå att en växelriktare måste vara en produkt som verkligen har hög kvalité, hållbarhet och livslängd.

Detta jämte med enkelhet av installation, drift, support, garantier, hållbar kommunikation för att kunna följa solcellsproduktionen i realtid samt kompatibel mot Svenska förhållanden.

Montagesystem

Det är extremt viktigt att rätt montagesystem väljs för takyta eller mark som ska hålla för aktuell snö- och vindlast för anläggningsadress jämte övriga förhållanden som tex höjd och antal solpaneler.

Under alla år vi själva utfört montage har vi väldigt god kunskap om vilka montagesystem som verkligen håller för det Svenska klimatet och samtidigt är effektiva system för montage.

Viktigt med produktgarantier men ännu viktigare är montageföretagets installationsgaranti.

Då en solcellsanläggning innehåller en hel del andra komponenter förutom paneler, växelriktare och montagesystem som kablage, kontaktdon, flexrör som är UV beständiga, hållbara buntband, skruvar m.m.. Så är det viktigt att rätt material väljs som har hög kvalité och hållbarhet.

Leveranstider

Då vi själva har egna upparbetade grossistled och lager så kommer inte leverans av material vara ett hinder för våra montagepartners i dom fall där en montagepartner inte har valda produkter på eget lager eller har långa leveranstider.

Det som kan påverka den totala leveranstiden för ett solcellsmontage är handläggningstiden hos nätägaren av att godkänna en föranmälan, vilket är en förutsättning för att få montera och installera en solcellsanläggning. Det är inte förrän en godkänd föranmälan har levererats av nätägaren som ett montage kan planeras in av den valda montagepartnern jämte dennes beläggning.

Men här kan SOLFOKUS gå in och stötta montagepartnern med vår arbetsledare och egna montörer för att tillsammans undvika långa leveranstider.

F.A.Q.

Dom mest vanliga frågor vi får

Generellt så är svaret på den frågan JA men här finns faktorer som är avgörande som är och ska vara avgörande för ett solcellsmontage eller inte.

  • Kondition av tak, läkt, takpapp, undertak, CC mått takstolar samt ålder.

  • Typ av tak som betongpanna, tegelpanna, plåt, papp och eternit som kräver certifierade montörer för eternit.

Den främsta anledningen till att ett montage inte ska genomföras är kombinationen av ålder samt kondition där taket bör renoveras före montage av solceller, detta då ett solcellsmontage kan i värsta fall förstöra tak och tätskikt.

Tänk på att tegelpannor är ett bräckligare material än betongpannor vilket gör att om ett tegeltak är äldre än 10 år, så är det tveksamt för ett montage för risken att väldigt många pannor kan gå sönder.

Papptak har normalt en livslängd på ca 25 år och bör renoveras före eller parallellt med solcellsmontage.

Eternittak kräver särskilt certifierade montörer och är ett mer krävande montage.

Plåttak har generellt längst livstid där även ett 50 år gammalt plåttak eventuellt inte utgör hinder för montage, men detta är mer ett undantag än en regel.

Det viktiga med en markyta är vad som finns under själva markytan som ledningar, rör, jordtyp, sten, berggrund, dränering m.m..

Vid ett eventuellt markmontage ska marken testas med dragprov eller spjut samt en förteckning av ledningar och rör som även kan beställas av Ledningskontrollen.se

Sen är vegetationen på ytan och omkring viktig att beakta samt underhålla så att inte växtlighet på något sätt påverkar solcellsanläggningen.

Kontaktinformation

Adress

Certena Care Fastighet & Entreprenad AB
På vår logotype, bilar och skyltar kallar vi oss för Certena Green

Öppettider

Du är hjärtligt välkommen att besöka oss men då vi väldigt ofta är ute på uppdrag så ring oss och boka en tid.

Måndag – Fredag

Lördag- Söndag & helgdagar

Rulla till toppen

Överlager hos dom europeiska grossisterna

Hej, just nu råder det stora  överlager hos dom Europeiska grossisterna på solcellsprodukter och detta beror på att USA stoppat importen från Europa.

Detta gör att vi ser prissänkningar med upp till 40% på vissa produkter, men jag skulle vilja vara lite mer försiktig och säga att det handlar om i snitt ca 25% lägre inköpskostnader.
Grossisterna jagar allt och alla för att köpa deras produkter för att frigöra lagerutrymme och kapital. Så även om vi har en lågkonjuktur med en väldigt svag krona, så är det just nu köparens marknad.
Men hur länge detta kommer vara är i nuläget osäkert, för så fort USA släpper på Importen igen så kommer priser öka och tillgångar minska.

Boka möte med oss redan idag för mer information.

Per Östergren

Boka möte med oss

Helt kostnadsfritt och utan köppvillkor

Du kanske står inför en solcellsinvestering, funderar på detta eller vill bara få information om vad det kostar.
Vi besöker dig och gör seriösa kalkyler som du helt fritt kan använda för kommande beslut.